Skleněné děti

Skleněné děti

Kniha, která rozvíjí fantazii a představivost

Autor: Kristina Ohlssonová

Billie má velký problém. Maminka se rozhodla, že se spolu odstěhují do domku v jejím rodném městečku u moře, a nedá si to vymluvit. Billie se ale tenhle nápad vůbec nelíbí, přestože dům je krásný. V novém obydlí se totiž pořád dějí tajuplné, strašidelné věci. Jako by si někdo nepřál, aby se do domu nastěhovaly, a dělal všechno pro to, aby z něho Billie s maminkou vyhnal. Proč by jí jinak kdosi shazoval knihy z poličky? A proč se lustr v přízemí čas od času bezdůvodně rozhoupe? Billie se ale jen tak nedá a spolu s kamarádem Aladinem začne zkoumat temnou minulost domu. A čím víc se toho dozvídá, tím jasnější jí je, že musí s maminkou pryč. A hned! Než bude pozdě....

Další knihy určené pro děti od 10 do 14 let

Šišatý švec a myšut

Šišatý švec a myšut

Kniha, která rozvijí zájem o poezii

Detail
Řvi potichu, brácho

Řvi potichu, brácho

Kniha, která buduje vztah k hendikepovaným kamarádům

Detail
Já, robot

Já, robot

Kniha, která rozvíjí fantazii a zájem o techniku

Detail
Harry Potter a Kámen mudrců

Harry Potter a Kámen mudrců

Kniha, která rozvíjí fantazii

Detail
Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.