Šišatý švec a myšut

Šišatý švec a myšut

Kniha, která rozvijí zájem o poezii

Autor: Pavel Šrut

V prvním oddíle Šišatý švec nalezneme volné variace překladů anglické poezie pro děti, tzv. nursery rhymes, které mají dlouhou tradici, v knižních souborech vycházely už od 17. století, mají tedy i notu lidovou, folklorní a tradiční, i když ta nonsensová a humorná (někdy černě) v nich převažuje. Ve stejném duchu volných variací je doprovázejí i ilustrace výtvarnice a režisérky Galiny Miklínové. Pro druhý oddíl Myšut se staly inspiračním odrazištěm rovněž nursery rhymes, ale jejich pojetí je modernější, bližší dnešním dětem, což se opět zrcadlí i v obrazovém doprovodu. Autoři tak přibližují dětem kouzelný svět nonsensu a anglické poezie, s nímž se malí čtenáři opět setkávají o pár let později a jehož poetika jim není již neznámá.

Další knihy určené pro děti od 10 do 14 let

Virus

Virus

Fantasy sci-fi s dětskými hrdiny

Detail
Kdo zabil Snížka?

Kdo zabil Snížka?

Dětská detektivka s velkým výchovným podtextem

Detail
Já, robot

Já, robot

Kniha, která rozvíjí fantazii a zájem o techniku

Detail
Malý princ

Malý princ

Kniha, která rozvíjí kritické myšlení a fantazii

Detail
Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.