Šišatý švec a myšut

Šišatý švec a myšut

Kniha, která rozvijí zájem o poezii

Autor: Pavel Šrut

V prvním oddíle Šišatý švec nalezneme volné variace překladů anglické poezie pro děti, tzv. nursery rhymes, které mají dlouhou tradici, v knižních souborech vycházely už od 17. století, mají tedy i notu lidovou, folklorní a tradiční, i když ta nonsensová a humorná (někdy černě) v nich převažuje. Ve stejném duchu volných variací je doprovázejí i ilustrace výtvarnice a režisérky Galiny Miklínové. Pro druhý oddíl Myšut se staly inspiračním odrazištěm rovněž nursery rhymes, ale jejich pojetí je modernější, bližší dnešním dětem, což se opět zrcadlí i v obrazovém doprovodu. Autoři tak přibližují dětem kouzelný svět nonsensu a anglické poezie, s nímž se malí čtenáři opět setkávají o pár let později a jehož poetika jim není již neznámá.

Další knihy určené pro děti od 10 do 14 let

Kouzelný meč Abaddon

Kouzelný meč Abaddon

Historický příběh hlavně pro kluky

Detail
Malý princ

Malý princ

Kniha, která rozvíjí kritické myšlení a fantazii

Detail
Barva krve

Barva krve

Fascinující historická detektivka pro děti

Detail
Kdo zabil Snížka?

Kdo zabil Snížka?

Dětská detektivka s velkým výchovným podtextem

Detail
Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.