Puntičkáři

Puntičkáři

Kniha rozvíjející dětskou fantazii a dětskou solidaritu

Autor: Miloš Kratochvíl

Michal Souček a Filip Fialka jsou kamarádi na život a na smrt. Mají dobré srdce, a tak když mají pocit, že někdo v jejich okolí potřebuje pomoc, vrhají se do toho po hlavě. Bohužel, každá jejich snaha se vždycky nějak zvrtne, a proto místo pochval sbírají Michal s Fildou spíše černé puntíky.

Další knihy určené pro děti od 5 do 9 let

Puntičkáři

Puntičkáři

Kniha rozvíjející dětskou fantazii a dětskou solidaritu

Detail
Johana s hlavu v oblacích

Johana s hlavu v oblacích

Kniha rozvíjející fantazii

Detail
Povíš mi to?

Povíš mi to?

Kniha rozšiřující narativní schopnosti a slovní zásobu.

Detail
Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.