Příšerní nezbedníci

Příšerní nezbedníci

Kniha, která učí děti, že se nesmí zlobit příliš

Autor: Martina Drijverová

Byli jednou chlapečkové a ti pořád zlobili. Jeden zásadně nezdravil, další byl zlomyslný, třetí stále nakukoval, kam neměl. Jiný spoustu věcí zapomínal a tamhleti dva snad neumějí ani chodit – tenhle dupe a druhý do všeho jen kope. Ovšem ti ostatní nejsou o nic lepší. Ale na každého jednou dojde – zlobit se opravdu nevyplácí!

Další knihy určené pro děti od 6 do 9 let

Jakub a Jáchym

Jakub a Jáchym

Kniha nabízí interaktvní čtení a rozšiřuje znalosti.

Detail
Povíš mi to?

Povíš mi to?

Kniha rozšiřující narativní schopnosti a slovní zásobu.

Detail
Kouzelná třída

Kouzelná třída

Kniha, která buduje kladný vztah ke škole

Detail
Pidibabka z Brd

Pidibabka z Brd

Kniha, která nabízí poetické příběhy pro budování vztahu k přírodě

Detail
Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.