Pohádky pod polštář

Pohádky pod polštář

Krátké pohádky vhodné těsně před spaním

Autor: Zuzana Pospíšilová

Knižní soubor pohádek zahrnuje osm tematických okruhů, jsou zde pohádky jak pro chlapce, tak i pro děvčátka.Některé pohádky jsou ze světa zvířat, další ze světa pohádkových bytostí, ale nechybí také pohádky ze školky, ve kterých se prolíná reálný svět dětí a prostředí blízké dětem se světem fantazie.

Další knihy určené pro děti od 2 do 5 let

Policejní pohádky

Policejní pohádky

Kniha seznamuje s důležitými profesemi

Detail
Kosprd a telecí

Kosprd a telecí

Kniha rozvíjející dětskou fantazii a zájem o školku

Detail
Markétka a Míša se ptají

Markétka a Míša se ptají

Kniha, která otevírá dětem vědomosti o světě

Detail
A-Ž půjdeš do školy: Pro holky, co se neztratí

A-Ž půjdeš do školy: Pro holky, co se neztratí

Kniha určená pro příprava předškoláků

Detail
Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.