Pohádky pod polštář

Pohádky pod polštář

Krátké pohádky vhodné těsně před spaním

Autor: Zuzana Pospíšilová

Knižní soubor pohádek zahrnuje osm tematických okruhů, jsou zde pohádky jak pro chlapce, tak i pro děvčátka.Některé pohádky jsou ze světa zvířat, další ze světa pohádkových bytostí, ale nechybí také pohádky ze školky, ve kterých se prolíná reálný svět dětí a prostředí blízké dětem se světem fantazie.

Další knihy určené pro děti od 2 do 5 let

Chaloupka na vršku

Chaloupka na vršku

Kniha napomáhá v budování vztahu k tradicím a kořenům

Detail
Hasičské pohádky

Hasičské pohádky

Kniha seznamuje s důležitými profesemi

Detail
Policejní pohádky

Policejní pohádky

Kniha seznamuje s důležitými profesemi

Detail
Pohádkový dědeček

Pohádkový dědeček

Kniha rozvíjející dětskou fantazii

Detail
Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.