Pohádka o Ipsíkovi

Pohádka o Ipsíkovi

Kniha rozvíjející zájem o gramotnost a čtení

Autor: Aneta Františka Holasová

Příběh vzdělaného lýkožrouta, který naučí číst a psát nejprve sebe a pak všechny larvičkyv celé kolonii tak, aby mohly písmena krasopisně vyhlodávat do lýka.

Další knihy určené pro děti od 2 do 5 let

Jeď, modrý koníčku

Jeď, modrý koníčku

Kniha, která rozvíjí dětskou fantazii a estetiku

Detail
Dvakrát sedm pohádek

Dvakrát sedm pohádek

Kniha rozvíjející zájem o verše a pohádky

Detail
Chaloupka na vršku

Chaloupka na vršku

Kniha napomáhá v budování vztahu k tradicím a kořenům

Detail
Slova v obrázcích

Slova v obrázcích

Kniha určená rozvoj řeči pro nejmenší

Detail
Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.