Markétka a Míša se ptají

Markétka a Míša se ptají

Kniha, která otevírá dětem vědomosti o světě

Autor: Ivana Kocmanová, Radana Přenosilová

Stovky ilustrovaných slov, hry, hříčky a otázky pomohou malým dětem rozšířit slovní zásobu, představivost i schopnost vyprávět o lidech, přírodě, věcech, pocitech, které je provází jejich každodenním životem

Další knihy určené pro děti od 2 do 5 let

Policejní pohádky

Policejní pohádky

Kniha seznamuje s důležitými profesemi

Detail
Dědečku, vyprávěj

Dědečku, vyprávěj

Kniha rozvíjející slušné chování u dětí

Detail
Hasičské pohádky

Hasičské pohádky

Kniha seznamuje s důležitými profesemi

Detail
Čertí babička

Čertí babička

Kniha, která vtipně pomáhá překonávat strach.

Detail
Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.