Markétka a Míša se ptají

Markétka a Míša se ptají

Kniha, která otevírá dětem vědomosti o světě

Autor: Ivana Kocmanová, Radana Přenosilová

Stovky ilustrovaných slov, hry, hříčky a otázky pomohou malým dětem rozšířit slovní zásobu, představivost i schopnost vyprávět o lidech, přírodě, věcech, pocitech, které je provází jejich každodenním životem

Další knihy určené pro děti od 2 do 5 let

Policejní pohádky

Policejní pohádky

Kniha seznamuje s důležitými profesemi

Detail
Psí pohádky

Psí pohádky

Kniha je určena pro děti, které mají rády psy

Detail
Pohádka o Ipsíkovi

Pohádka o Ipsíkovi

Kniha rozvíjející zájem o gramotnost a čtení

Detail
O Hafíkovi, statečném pejskovi

O Hafíkovi, statečném pejskovi

Kniha určená pro výchovu ve vztahu ke zvířatům

Detail
Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.