Malý princ

Malý princ

Kniha, která rozvíjí kritické myšlení a fantazii

Autor: Antoine de Saint-Exupéry

Havárie letadla donutí vypravěče příběhu, který je zároveň autorovým alter egem, k přistání uprostřed pouště. Má zásobu pitné vody sotva na týden a proto musí opravit motor pokud možno co nejrychleji. Prvního dne ulehne unaven po celodenní práci a za úsvitu, stále tisíc kilometrů od nejbližšího lidského obydlí, ho probudí zvláštní hlásek, který ho žádá, aby nakreslil beránka...

Další knihy určené pro děti od 10 do 14 let

Já, robot

Já, robot

Kniha, která rozvíjí fantazii a zájem o techniku

Detail
Pohoršovna

Pohoršovna

Tak jako zlobivé děti chodí do polepšovny

Detail
Můj příběh Pompeje

Můj příběh Pompeje

Příběh o mladých lidech ze starověku

Detail
Ztraceni v čase

Ztraceni v čase

Kniha, která rozvíjí fantazii a zájem o vědu

Detail
Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.