Julie mezi slovy

Julie mezi slovy

Kniha určena přímo pro výchovu k četbě

Autor: Petra Dvořáková

Na pozadí krátkých poutavých příběhů kniha přináší výklad řady pojmů, které ze světa dospělých pronikají do světa dětí. Julie mezi slovy se dotýká tématu rozvodu rodičů a rozpadu rodiny i vytváření citových vazeb k novým partnerům rodičů a jejich dětem. Pro dětského čtenáře kniha otevírá naději na vyrovnání se s jednou z nejbolestnějších zkušeností dětství.

Další knihy určené pro děti od 6 do 9 let

Veronika zlobidlo

Veronika zlobidlo

Kniha, která učí děti, učí děti, že se nesmí zlobit příliš, ale zlobí i holky

Detail
Zimní škola v přírodě

Zimní škola v přírodě

Kniha, která buduje kladný vztah ke škole

Detail
Herkules a strašidla

Herkules a strašidla

Kniha, která učí děti, že zvířatům se neubližuje

Detail
Ukradená písmenka

Ukradená písmenka

Kniha, která rozvíjí znalosti o písmenech pro 1. třídy

Detail
Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.