Johana s hlavu v oblacích

Johana s hlavu v oblacích

Kniha rozvíjející fantazii

Autor: Petra Braunová

Děti se prostřednictvím rozmanitých konverzačních témat a netradičních úkolů učí utřídit si a zformulovat myšlenky, hrát si s jazykem a správně se vyjadřovat. Bohatě ilustrovaná kniha vybízí k mluvení i svou grafickou podobou. Publikace je určena jak dětem a jejich rodičům, tak i logopedům a učitelům.

Další knihy určené pro děti od 5 do 9 let

Johana s hlavu v oblacích

Johana s hlavu v oblacích

Kniha rozvíjející fantazii

Detail
Povíš mi to?

Povíš mi to?

Kniha rozšiřující narativní schopnosti a slovní zásobu.

Detail
Puntičkáři

Puntičkáři

Kniha rozvíjející dětskou fantazii a dětskou solidaritu

Detail
Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.