Jakub a Jáchym

Jakub a Jáchym

Kniha nabízí interaktvní čtení a rozšiřuje znalosti.

Autor: Clevin Jorgen

Kniha vyprávějící o chlapečkovi Jakubovi a jeho slonovi Jáchymovi, který jde poprvé do školy, je vtipně řešené aktivní čtení, kdy rodiče nebo učitelé mohou rozvíjet znalosti i fantazii malých čtenářů.

Další knihy určené pro děti od 6 do 9 let

Za chalupou špačci dupou

Za chalupou špačci dupou

Kniha, která buduje kladný vztah k rodinnému životu

Detail
Veronika zlobidlo

Veronika zlobidlo

Kniha, která učí děti, učí děti, že se nesmí zlobit příliš, ale zlobí i holky

Detail
Mistr sportu skáče z dortu

Mistr sportu skáče z dortu

Kniha rozvíjející zájem o poezii a jazyk

Detail
Povíš mi to?

Povíš mi to?

Kniha rozšiřující narativní schopnosti a slovní zásobu.

Detail
Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.