Jakub a Jáchym

Jakub a Jáchym

Kniha nabízí interaktvní čtení a rozšiřuje znalosti.

Autor: Clevin Jorgen

Kniha vyprávějící o chlapečkovi Jakubovi a jeho slonovi Jáchymovi, který jde poprvé do školy, je vtipně řešené aktivní čtení, kdy rodiče nebo učitelé mohou rozvíjet znalosti i fantazii malých čtenářů.

Další knihy určené pro děti od 6 do 9 let

Kouzelná třída

Kouzelná třída

Kniha, která buduje kladný vztah ke škole

Detail
Emilovy skopičiny

Emilovy skopičiny

Kniha, která učí děti, že se nesmí příliš zlobit

Detail
Popletená abeceda

Popletená abeceda

Kniha určena přímo pro výchovu k četbě

Detail
Pidibabka z Brd

Pidibabka z Brd

Kniha, která nabízí poetické příběhy pro budování vztahu k přírodě

Detail
Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.