Dobrodružství pavouka Čendy

Dobrodružství pavouka Čendy

Kniha rozvíjející znalosti o zvířatech a fantazii

Autor: Pavel Čech

Knížka vypráví o pavoučkovi Čendovi a dřevěné kukačce, kteří spolu žijí ve starém opuštěném domě, a o tom, co se stane, když do domu vnikne zloděj, a když ještě později začnou dům bourat.

Další knihy určené pro děti od 2 do 5 let

Pohádkový dědeček

Pohádkový dědeček

Kniha rozvíjející dětskou fantazii

Detail
Hasičské pohádky

Hasičské pohádky

Kniha seznamuje s důležitými profesemi

Detail
Markétka a Míša se ptají

Markétka a Míša se ptají

Kniha, která otevírá dětem vědomosti o světě

Detail
365 pohádek, příběhů a říkanek na dobrou noc

365 pohádek, příběhů a říkanek na dobrou noc

Kniha určená pro společné čtení před spaním

Detail
Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.