Dědečku, vyprávěj

Dědečku, vyprávěj

Kniha rozvíjející slušné chování u dětí

Autor: Ladislav Špaček

Děti se naučí základům chování ve společenských situacích, které jsou přiměřené jejich věku a zkušenostem. Dozvědí se, jak se máme chovat v rodině, na ulici, ve školce, na návštěvě, u stolu,v divadle, v restauraci i v hotelu. Vyprávění moudrého dědečka je protkáno pohádkovými příběhy, které v dětech pěstují ohleduplnost, obětavost, lásku ke světu kolem nich.

Další knihy určené pro děti od 2 do 5 let

Dobrodružství pavouka Čendy

Dobrodružství pavouka Čendy

Kniha rozvíjející znalosti o zvířatech a fantazii

Detail
Pohádky pod polštář

Pohádky pod polštář

Krátké pohádky vhodné těsně před spaním

Detail
Dědečku, vyprávěj

Dědečku, vyprávěj

Kniha rozvíjející slušné chování u dětí

Detail
O prasátku Lojzíkovi – Cesta za nosem

O prasátku Lojzíkovi – Cesta za nosem

Kniha podporující podporuje snášenlivost „jinakosti“ u dětí

Detail
Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.