Dědečku, vyprávěj

Dědečku, vyprávěj

Kniha rozvíjející slušné chování u dětí

Autor: Ladislav Špaček

Děti se naučí základům chování ve společenských situacích, které jsou přiměřené jejich věku a zkušenostem. Dozvědí se, jak se máme chovat v rodině, na ulici, ve školce, na návštěvě, u stolu,v divadle, v restauraci i v hotelu. Vyprávění moudrého dědečka je protkáno pohádkovými příběhy, které v dětech pěstují ohleduplnost, obětavost, lásku ke světu kolem nich.

Další knihy určené pro děti od 2 do 5 let

Slovo, slovíčko, otevři se maličko

Slovo, slovíčko, otevři se maličko

Kniha určená pro rozvoj řeči a slovní zásoby

Detail
Pohádky pod polštář

Pohádky pod polštář

Krátké pohádky vhodné těsně před spaním

Detail
Kosprd a telecí

Kosprd a telecí

Kniha rozvíjející dětskou fantazii a zájem o školku

Detail
Markétka a Míša se ptají

Markétka a Míša se ptají

Kniha, která otevírá dětem vědomosti o světě

Detail
Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.