Chaloupka na vršku

Chaloupka na vršku

Kniha napomáhá v budování vztahu k tradicím a kořenům

Autor: Šárka Váchová

Tak asi před sto padesáti lety bydlel v jedné chaloupce, stojící na vršku, vdovec řezbář Tomeš se svými třemi dětmi – nejstarší Mařenkou, Honzíkem a malou Andulkou. V malebné podhorské vesničce žili spolu s několika málo sousedy a přáteli prostý, i když ne zrovna lehký život, kterému příroda dodávala harmonii a řád. Vyprávění je doplněno nejen pranostikami, pořekadly a příslovími, ale také notovými záznamy písniček.

Další knihy určené pro děti od 2 do 5 let

Hasičské pohádky

Hasičské pohádky

Kniha seznamuje s důležitými profesemi

Detail
Kosprd a telecí

Kosprd a telecí

Kniha rozvíjející dětskou fantazii a zájem o školku

Detail
Policejní pohádky

Policejní pohádky

Kniha seznamuje s důležitými profesemi

Detail
Smíchula čaruje

Smíchula čaruje

Kniha, která vtipně pomáhá překonávat strachRožnovská

Detail
Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.