Čertí babička

Čertí babička

Kniha, která vtipně pomáhá překonávat strach.

Autor: Iva Gecková

V každém pekle je samozřejmě plno čertů, ale musí tu být i někdo, kdo se postará o pořádek, legraci a dobré jídlo. Ten někdo je babička! Čerti vědí, jak by to bez ní s peklem dopadlo. Čertí babička se o svoje nezbedné pekelníky trpělivě stará, léčí jejich bolístky a učí je v pekelné škole. A když začne vyprávět, to je něco…

Další knihy určené pro děti od 2 do 5 let

Hasičské pohádky

Hasičské pohádky

Kniha seznamuje s důležitými profesemi

Detail
Slovo, slovíčko, otevři se maličko

Slovo, slovíčko, otevři se maličko

Kniha určená pro rozvoj řeči a slovní zásoby

Detail
Policejní pohádky

Policejní pohádky

Kniha seznamuje s důležitými profesemi

Detail
Pohádkový dědeček

Pohádkový dědeček

Kniha rozvíjející dětskou fantazii

Detail
Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.