Bez práce nejsou koláče

Bez práce nejsou koláče

Verše k poznávání lidských činností

Autor: Zuzana Pospíšilová, Magda Veverková Hrnčířová

Věci, které nás obklopují, skrývají příběhy. A každý příběh v sobě může ukrývat poezii.Tato knížka vás o tom přesvědčí.Není to žádná novinka, že bez práce nejsou koláče, ale víte, co to dá za práci vyrobit například takové mýdlo, gumu, zápalky, svíčky nebo třeba tuto knížku? Přečtěte si, jak se co dělá.

Další knihy určené pro děti od 2 do 5 let

Bez práce nejsou koláče

Bez práce nejsou koláče

Verše k poznávání lidských činností

Detail
Hasičské pohádky

Hasičské pohádky

Kniha seznamuje s důležitými profesemi

Detail
A-Ž půjdeš do školy: Pro holky, co se neztratí

A-Ž půjdeš do školy: Pro holky, co se neztratí

Kniha určená pro příprava předškoláků

Detail
Slova v obrázcích

Slova v obrázcích

Kniha určená rozvoj řeči pro nejmenší

Detail
Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.