Barva krve

Barva krve

Fascinující historická detektivka pro děti

Autor: Mary Hoffmanová

Barvitý a strhující příběh o lásce, zradě, zločinu a odpuštění Umbrie, začátek 14. století. Mladý šlechtic Silvano je nespravedlivě obviněn z vraždy a v přestrojení za novice se musí ukrýt mezi mnichy. Do sousedního kláštera sester klarisek ve stejné době nedobrovolně přichází mladá novicka Chiara, které se po smrti rodičů zbavili příbuzní. Malíř Simone Martini v nedalekém Assisi dokončuje velkolepé fresky a potřebuje velké množství barev, které z minerálů připravují mniši a jeptišky. Novic, novicka, malíř a kolorista bratr Anselmo luští nejen tajemství barev, ale i záhadné vraždy, k nimž dochází v opatství. Podezření padá na nevinné a je zapotřebí rychle vypátrat pravého viníka.A vzájemná náklonnost mezi Silvanem a Chiarou pomalu přerůstá v cit, pro nějž v klášteře není místo...

Další knihy určené pro děti od 10 do 14 let

Já, robot

Já, robot

Kniha, která rozvíjí fantazii a zájem o techniku

Detail
Prašina

Prašina

Kniha, která rozšiřuje fantazii a zájem o vědu

Detail
Ztraceni v čase

Ztraceni v čase

Kniha, která rozvíjí fantazii a zájem o vědu

Detail
Skleněné děti

Skleněné děti

Kniha, která rozvíjí fantazii a představivost

Detail
Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.